"STAROST O VAŠE ÚČETNICTVÍ NECHTE NA NÁS"      Nabízíme komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky a zpracovávání všech typů přiznání, včetně souvisejícího poradenství, návrhů optimalizace a řízení ekonomických procesů. Ekonomické služby garantuje svým jménem Bc. Jan Heinl.


      "V této oblasti mám zkušenosti od roku 2006 a to jako OSVČ i jako zaměstnanec velké daňové kanceláře. Ve své praxi jsem měl možnost se na různých pozicích v oblasti účetnictví a finančního řízení seznámit se specifickými podmínkami mnoha desítek účetních jednotek, od malých rodinných podniků až po velké nadnárodní korporace.

      Jsem členem Svazu účetních České republiky v Plzni."


      Na naši pomocnou ruku se můžete spolehnout:

- ať už jste začínající podnikatel, kterému můžeme pomoci zorientovat se na úvod podnikání v souvisejících předpisech a nastavit účetně-daňové procesy tak, aby pro Vás byly od začátku co nejvýhodnější a zároveň v souladu s platnou legislativou,

- či potřebujete pro Vaši roky zaběhnutou firmu akutně zpětně účetnictví zrekonstruovat, příp. předat účetnictví k dalšímu návaznému zpracování.


   Pravidelně se účastníme odborných školení a seminářů, při zpracování složitějších účetních případů konzultujeme nejlepší řešení v rámci spolupráce s daňovou kanceláří Vectigalia.


   V případě potřeby zprostředkovaně pro své klienty zajišťujeme služby daňového poradenství, auditorské služby a související právní poradenství, včetně zastupování před orgány veřejné moci. Samozřejmostí je komunikace i v anglickém jazyce. Na škody z profesní odpovědnosti jsme pojištěni u pojišťovny Kooperativa, a.s.
Těšíme se na naši spolupráci!  © 2022 JAH service s.r.o.  |  www.ucto-plzen.cz  |  info@ucto-plzen.cz  |   776 718 938